Find items

Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Poland

tel.: +48 95 723 97 77 - 80
fax: +48 95 723 97 82
e-mail: biuro@iss.net.pl

NIP: PL5992756493
Kapitał zakładowy: 93.800 PLN
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
KRS:
0000098661
Regon: 211201198

Don't you know, where to find the safe you are looking for? Advanced search

Find items